Sint

2007_03-sint‘Sint’ beschrijft de spannende levensgeschiedenis van de echte Sint Nicolaas, die in de vierde eeuw na Christus leefde. Verweven met een zoektocht in het heden naar een waardige opvolger vertelt de Sinterklaas van nu wat er zich vele eeuwen geleden afgespeeld heeft.

Een stukje uit Sint
‘Pardon,’ mompelde Nicolas snel en trok de deur vlug weer achter zich dicht. Zo inspecteerde hij nog twee kamers. Die waren wel in gebruik, maar er waren geen gasten aanwezig en het waren niet de kamers die hij zocht. Bij de laatste kamer van de gang had hij beet. Over een stoel hing de fraaie, donkergroene mantel die hij eerder die dag in de duinen had gezien. Op de grond stond een reiskist van hout. Op die kist zat een houten zegel. De afbeelding was die van een paard met acht benen: hetzelfde dat hij had gezien op de mantelspeld. Hij lichtte de deksel op: kleren.
Maar opeens zag hij, half aan het oog onttrokken door de schaduwen in de kamer, de amfoor in een hoek staan.
‘Kijk eens aan,’ mompelde Nicolas tevreden.
Snel liep hij naar het raam en duwde voorzichtig de gesloten luiken open. Eerst keek hij of de wachter nog sliep en of er iemand over de binnenplaats liep maar het was nog steeds rustig. In de duisternis zag hij een schaduw bewegen onder het afdak: daar stond Ilker. Hij floot een keer zachtjes en op een holletje kwam Ilker al aangerend. Hij was overigens niet de enige die reageerde: ook het witte paard spitste zijn oren en keek op.
‘Gevonden,’ riep Nicolas op fluistertoon.
‘Kun je ’m naar beneden aangeven?’ riep Ilker zachtjes terug. Verdraaid, ze hadden niet echt goed nagedacht. Hoe moesten ze in hemelsnaam dat zware ding beneden krijgen? Met z’n tweeën, via de trap, zou dat wel lukken, maar vanuit het raam op de eerste verdieping? Dat was andere koek.
Nicolas greep de amfoor bij een oor en probeerde hem naar het raam te slepen. Dat ging wel, maar hij kreeg het ding niet opgetild. Het zou hem niet lukken om de kruik door het raam naar buiten te krijgen. Bovendien was hij er zeker van dat Ilker hem niet zou kunnen houden als hij hem aangaf.
‘Wacht,’ riep Ilker, die hetzelfde had bedacht. ‘Ik zag net ergens een zak liggen. Haal jij vast het geld uit die kruik? Ben zo terug.’
Hij rende zo geruisloos mogelijk weg.
Nicolas had ondertussen het dekseltje opengemaakt en de amfoor met veel moeite op zijn kant gelegd. De goud- en zilverstukken kwamen er meteen uitrollen. Hij maakte hoopjes op de vensterbank. In een razend tempo stapelde Nicolas ze op tot de kruik leeg was. De hele vensterbank lag vol. Ilker kwam al snel weer terug met een flinke, grof geweven zak. ‘Die lag bij de paarden.’ Hij deed een paar stappen opzij om door het raam naar binnen te kijken. ‘De mantelman zit niet meer… Nicolas!’
Zijn woorden bleven in zijn keel steken en Nicolas wist meteen wat er aan de hand was. Hij kwam eraan! Nog voordat Nicolas had kunnen antwoorden, hoorde hij al zware voetstappen op de trap. Razendsnel zette hij de amfoor weer overeind, sleepte hem terug naar de hoek en rende naar de vensterbank. Met één beweging duwde hij alles het raam uit, zwaaide zijn benen over de vensterbank en greep de struik beet die ook hier tegen de muren groeide. Onder zich hoorde hij de munten in de struiken vallen.
‘Alsjeblieft, niet op de stenen… dat maakt te veel lawaai…’ fluisterde hij een schietgebedje.


Sint
is verschenen in 2008 bij Uitgeverij Roemridder. Het boek stond in de top 60 van meest verkochte boeken. Sint is geschikt voor iedereen van 6 tot 96. En ouder.